Lăng trụ đứng: Công thức tính diện tích xung quanh và công thức tính thể tích của hình lăng trụ đứng - Toán lớp 8

Vậy Hình lăng trụ đứng là gì? Công thức tính diện tích S xung xung quanh của hình lăng trụ đứng và Công thức tính thể tích của hình lăng trụ đứng viết lách như vậy nào? tất cả chúng ta tiếp tục dò la hiểu qua loa nội dung bài viết sau đây.

I. Hình lăng trụ đứng là gì?

Bạn đang xem: Lăng trụ đứng: Công thức tính diện tích xung quanh và công thức tính thể tích của hình lăng trụ đứng - Toán lớp 8

• Hình lăng trụ là 1 trong những nhiều diện bao gồm với nhì lòng là nhì nhiều giác đều bằng nhau và phía trên nhì mặt mày bằng tuy vậy tuy vậy, những mặt mày mặt là hình bình hành, những cạnh mặt mày tuy vậy song hoặc đều bằng nhau.

• Hình lăng trụ đứng là hình lăng trụ với cạnh mặt mày vuông góc với mặt mày lòng.

Hình lăng trụ đứng với lòng là tam giác và lòng là tứ giácHình lăng trụ đứng với lòng là tam giác và hình lăng trụ đứng với lòng là tứ giác

Tính hóa học của hình lăng trụ đứng

- Hình lăng trụ đứng với toàn bộ cạnh mặt mày vuông góc với nhì lòng.

- Hình lăng trụ đứng với toàn bộ mặt mày mặt là những hình chữ nhật.

• Các lăng trụ đứng quan trọng đặc biệt là: Hình vỏ hộp đứng, hình vỏ hộp chữ nhật, hình lập phương.

II. Công thức tính diện tích S xung quanh của hình lăng trụ đứng

• Diện tích xung xung quanh của hình lăng trụ đứng vị tổng diện tích S những mặt mày mặt mày. Ta với công thức:

 Sxq = 2p.h

(trong đó: p là nửa chu vi lòng, h là chiều cao).

Diện tích xung xung quanh của hình lăng trụ đứng vị chu vi lòng nhân với chiều cao

Diện tích toàn phần của lăng trụ đứng vị tổng diện tích S xung xung quanh và diện tích S nhì lòng. Công thức:

 Stp = S2đáy + Sxq

* Ví dụ: Tính diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình lăng trụ đứng với lòng là tam giác vuông bám theo độ cao thấp hình sau:

Tính diện tích S xung xung quanh của hình lăng trụ với lòng là tam giác vuông* Lời giải:

- Trong tam giác vuông ABC (vuông bên trên A), bám theo lăm le lý Py-ta-go, tớ có:

  

- Theo công thức tính diện tích S xung xung quanh của hình lăng trụ, tớ có:

 

- Diện tích của 2 lòng là:

Xem thêm: Đặt vé máy bay đi Đà Lạt giá rẻ 499k chỉ có tại Xuân Quỳnh

 

- Vậy bám theo công thức tính diện tích S toàn phần của hình lăng trụ đứng, tớ có:

 Stp = S2d + Sxq = 12 + 108 = 120(cm2)

III. Công thức tính thể tích của hình lăng trụ đứng

- Tổng quát tháo, tớ với công thức tính thể tích hình lăng trụ đứng:

 V =S.h

(trong đó: S là diện tích S lòng, h là chiều cao)

- Phát biểu: Thể tích của hình lăng trụ đứng vị diện tích S lòng nhân với độ cao.

* Ví dụ: Cho lăng trụ đích thị ngũ giác với những độ cao thấp như hình bên dưới (đơn vị cm). Hãy tính thể tích của lăng trụ.

Tính thể tích của hình lăng trụ đứng* Lời giải:

- Lăng trụ vẫn cho tới bao gồm một hình vỏ hộp chữ nhật và một lăng trụ đứng tam giác với nằm trong độ cao.

- Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật là:

 V1 = 4.5.7 = 140(cm3)

- Thể tích lăng trụ đứng tam giác là:

 

- Thể tích lăng trụ đứng ngũ giác là:

 V = V1 + V2 = 140 + 35 = 175(cm3)

* Lưu ý: Cũng hoàn toàn có thể tính diện tích S lòng của lăng trụ đứng ngũ giác là:

 Sđáy = 5.4 + (1/2).5.2 = 25(cm2)

Xem thêm: 10 câu hỏi thường gặp nhất khi phỏng vấn đi Nhật Bản làm việc

Suy rời khỏi thể tích lăng trụ đứng ngũ giác là: V = Sđáy.h = 25.7 = 135(cm3)

Hy vọng với nội dung bài viết Lăng trụ đứng: Công thức tính diện tích S xung xung quanh và công thức tính thể tích của hình lăng trụ đứng ở bên trên của hayhochoi hùn những em trả lời những vướng mắc như:

Hình lăng trụ đứng là gì? Hình lăng trụ đích thị với những mặt mày mặt là hình gì? Công thức tính diệntích xung xung quanh của hình lăng trụ đứng và công thức tính thể tích của hình lăng trụ đứng là gì? một cơ hội dễ dàng và đơn giản. Mọi hùn ý và vướng mắc những em hãy nhằm lại đánh giá bên dưới nội dung bài viết để Hay Học Hỏi ghi nhận và tương hỗ, chúc những em học tập chất lượng.