Nồng độ mol là gì? Công thức tính nồng độ mol, số mol dễ nhớ, áp dụng

1. Tổng quan liêu về mật độ mol là gì?

Tổng quan liêu về mật độ mol là gì?

Tổng quan liêu về mật độ mol là gì?

Bạn đang xem: Nồng độ mol là gì? Công thức tính nồng độ mol, số mol dễ nhớ, áp dụng

Nồng phỏng mol đó là số mol của hóa học tan nhập một lít hỗn hợp với ký hiệu là M. Ví dụ như nếu mà một hỗn hợp 4 lít với chứa chấp 2 mol phân tử tan sẽ khởi tạo trở thành hỗn hợp 0.5 M hoặc người tao thường hay gọi là 0.5 phân tử gam.

Hiện ni, mol còn được dùng một cơ hội thoáng rộng nhập ngành chất hóa học nhằm mục tiêu thể hiện nay lượng hóa học phản xạ mang lại và một thành phầm trong những phản xạ chất hóa học. Thêm nữa, mật độ mol/l còn tồn tại tầm quan trọng biểu thị con số vẹn toàn tử và những thực thể không giống nhau ở nhập một khuôn chắc chắn của một hóa học này ê hoặc ion.

2. Công thức tính mật độ mol chuẩn chỉnh, đơn giản

Để tính mật độ mol lít, công thức được xác lập là: CM = n/ Vdd

Trong đó: CM: mật độ mol, n: số mol hóa học tan, Vdd: thể tích hỗn hợp (được tính theo dõi đơn vị chức năng lít)

Cần hiểu được Mol đó là đơn vị chức năng đo nhập hệ Sl của lượng hóa học. Đây là khái niệm được thể hiện nhập năm 1971 dựa vào carbon -12.

Từ công thức tính mật độ mol trình bày bên trên, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể suy đoán rời khỏi nhị công thức tương quan sau đây:

 • Tính số mol của hóa học tan theo dõi công thức: n=CM x Vdd

 • Tính thể tích hỗn hợp theo dõi công thức: Vdd=n / CM

Thêm nữa, tất cả chúng ta còn tồn tại một phương pháp tính mật độ mol không giống dựa vào những ông tơ contact thân thiết mật độ mol cùng theo với mật độ Xác Suất. Đến nội dung bài viết về mật độ Xác Suất sẽ tiến hành trình diễn và phân tách rõ rệt rộng lớn về phong thái tính này.

3. Các ví dụ về phong thái tính mật độ mol cụ thể

Các ví dụ về phong thái tính mật độ mol cụ thể

Các ví dụ về phong thái tính mật độ mol cụ thể

Để thực hiện rõ rệt rộng lớn về công thức tính mật độ mol một cơ hội cụ thể và rõ ràng nhất, tất cả chúng ta hãy nằm trong dò xét hiểu 3 ví dụ rõ ràng sau:

Ví dụ 1

Cần con số gam từng nào NaBr nếu còn muốn pha chế được 100 ml hỗn hợp 0.5M ở nhập nước?

Chúng tao biết, lượng phân tử của NaBr là 102.89 g/mol. Do ê, công thức dung dịch trơn được chấp nhận triển khai là:

mol = M*L và g = mo *MW

mol NaBr = 0.5 M * 0.1 L = 0.05 mol

g NaBr = 0.05 mol * 102.89 g/mol = 5.15 g NaBr

Ví dụ 2

Tính mật độ mol Lúc mang lại 10g KCl hòa tan nhập 250ml nước chứa chấp.

Ta hiểu được lượng phân tử của KCl là 74.55 g/mol. Do ê, công thức tính mật độ mol của hỗn hợp là như sau:

[M] = (10g/(74.55 g/mol * 0.25 L) = 0.54 M

Chú ý rằng, ký hiệu [M] đó là thể tích quy đổi kể từ mL sang trọng L

Ví dụ 3

Tìm hiểu phương pháp tính mật độ mol của hỗn hợp bao gồm 10 mol NaCl với tổng thể tích hỗn hợp 5 L. 

Lúc này, tất cả chúng ta cần thiết phân tách tổng số mol hóa học tan là NaCl mang lại tổng thể tích đã đạt được.

Ý nghĩa thắc mắc ở đó là hỗn hợp 5L tiếp tục chứa chấp 10 mol NaCl đó là hỗn hợp NaCl 2M. Trong tình huống này M tiếp tục đó là mol.

Để tìm kiếm được mật độ mol của hỗn hợp mới mẻ này, tất cả chúng ta nên quy đổi kể từ gam sang trọng mol. Như vậy, tất cả chúng ta rất cần được dùng lượng mol được xem vì như thế gam/mol của hỗn hợp NaCl. 

Lúc này, lượng mol của một hóa học này sẽ tiến hành tính bằng phương pháp tính tổng lượng mol những bộ phận riêng biệt lẻ lại cùng nhau. Ví dụ so với hỗn hợp NaCl, nhị bộ phận này đó là Na và Cl.

Để tính được lượng mol của những bộ phận này rất cần được coi ở ký hiệu chất hóa học của bọn chúng bên trên bảng tuần trả. Ví dụ: lượng mol của Na là 22.99 g/mol, lượng mol của Cl là 34.45 g/mol. Tổng nằm trong nhị độ quý hiếm đó lại chín là lượng mol của NaCl: 58.45 g/mol.

Như vậy, giờ đây bạn cũng có thể tính được mật độ mol hỗn hợp 5 L chứa chấp 10g NaCl.

4. Các công thức tính số mol phố phát triển thành hiện nay nay

Các công thức tính số mol phố phát triển thành hiện nay nay

Các công thức tính số mol phố phát triển thành hiện nay nay

Hiện ni, với một trong những phương pháp tính số mol được vận dụng khá phổ cập. Cụ thể là:

Tính số mol nhờ vào thể tích

Công thức nhằm tính số mol trải qua thể tích được thể hiện nay như sau:

n = V/22*4

Trong đó: 

 • n: Số mol hóa học khí ở ĐK chi phí chuẩn chỉnh (đơn vị tính là mol)

 • V: Thể tích hóa học khí ở ĐK chi phí chuẩn chỉnh (đơn vị tính vì như thế lít)

Tính số mol nhờ vào khối lượng

Công thức được xem như sau:
n = m/M

Trong đó:

 • n: Số mol (đơn vị tính là mol)

 • m: Khối lượng  (đơn vị tính là gam)

 • M: Khối lượng mol hóa học (đơn vị tính là g/mol)

5. Ví dụ cụ thể những dạng bài xích thói quen mật độ mol

Để thực hiện rõ rệt về phong thái tính mật độ mol, tất cả chúng ta với tìm hiểu thêm một trong những bài xích tập dượt rõ ràng sau đây:

Xem thêm: Cách tải video từ YouTube một cách dễ dàng với SaveFrom.net

Các dạng bài xích tập dượt cơ bản

 • Bài tập dượt 1

Tính mật độ mol của 400 ml hỗn hợp với chứa chấp 11.7 gam NaCl.

Cách giải:

Công thức tính như sau:

V = 400ml = 0.4 l

Lúc này, số mol NaCl được xem như sau:

n = 11.7/58.5 = 0.2 mol

Như vậy, mật độ mol hỗn hợp NaCl tiếp tục là:

C = n/V = 0.2 / 0.4 = 0.5 M

 • Bài tập dượt 2

Khi hòa tan hỗn hợp Ba(OH)2 nhập môi trường thiên nhiên nước sẽ tiến hành 800 ml Ba(OH)2 0.2M

Trình bày phương pháp tính lượng Ba(OH)2 với nhập hỗn hợp trên?

Cách giải:

V = 800 ml = 0.8 l

Công thức vận dụng được xem là C = n/V . Như vậy: n = C*V

Số mol của Ba(OH)2 se là: n= 0.2 * 0.8 = 0.16 mol

Cuối nằm trong đã đạt được lượng Ba(OH)2 là: 

m = 0.16 . 171 = 27.36 gam

 • Bài tập dượt 3

Trình bày phương pháp tính số mol hỗn hợp CuSO4 ở nhập 300 ml CuSO4 0.9 M

Cách giải:

V = 300ml = 0.3 lit

Công thức được vận dụng là: C = n/V. Như vậy: n=C*V

Cuối nằm trong tao đã đạt được số mol của CuSO4 là: n = 0.9 * 0.27 = 0.27 mol

Một số bài xích tập dượt tự động luyện

Sau đó là một trong những bài xích thói quen mật độ mol nhưng mà những bạn cũng có thể tự động rèn luyện ở trong nhà cho tới Lúc thạo.

 • Bài tập dượt 1: Tính độ quý hiếm m ở nhập 120 ml hỗn hợp được hòa tan m gam K2SO4.

Hướng dẫn giải như sau:

Công thức tính: C = n/V. Như vậy: n = C * V

Trong ê, V = 120 ml = 0.12 l

Vậy, số mol hỗn hợp K2SO4 ở đầu cuối tiếp tục là: n= 4*0.12 = 0.48 mol.

 • Bài tập dượt 2: Tính mật độ mol của hỗn hợp KCl Lúc trộn 4 lít KCl 2M và 2 lít  KCl 5M cùng nhau.

Hướng dẫn giải như sau:

Đầu tiên tao tiếp tục tính số mol của hỗn hợp KCl theo dõi công thức sau: 

n = 2.4 + 5.2 = 18 mol

Lúc này thể tích hỗn hợp sau thời điểm trộn cộng đồng lếu láo thích hợp bên trên cùng nhau tiếp tục là:

V = 4+2 = 6 lít

Như vậy, mật độ mol hỗn hợp KCl sau thời điểm trộn cộng đồng lếu láo thích hợp sẽ tiến hành tính như sau:

C = n/V = 18/6 = 3 M

 • Bài tập dượt 3: Chúng tao với hỗn hợp HCl 40% với d = 1.198 g/ml. Trình bày phương pháp tính mật độ mol của hỗn hợp này.

Chúng tao có: d = 1.198 g/ml = 1198 g/l

Xem thêm: Phân biệt ký hiệu các hạng vé máy bay của Vietnam Airlines

Công thức được vận dụng nhằm tính mật độ mol của hỗn hợp tiếp tục mang lại như sau:

C = 40% * 1198 / 36.5 * 100% = 13.13 M

Tóm lại, qua quýt nội dung bài viết nhưng mà Đông Á trình diễn phía trên tất cả chúng ta tiếp tục hiểu rằng một cơ hội cụ thể về khái niệm nồng phỏng mol là gì tương tự hiểu rằng những phương pháp tính mật độ mol đúng đắn qua quýt những ví dụ và bài xích tập dượt được chỉ dẫn cơ hội giải từng bước rõ ràng.