Tích Vô Hướng, Tích Có Hướng Của Hai Vectơ - Ứng Dụng

Các công thức khái niệm tích vô phía, tích đem vị trí hướng của nhị vectơ nhập không khí, phần mềm tính diện tích S thể tích

Trong không khí với hệ tọa chừng vuông góc Oxyz, tích vô vị trí hướng của nhị vectơ (được khái niệm tương tự nhập mặt mày phẳng), tích đem vị trí hướng của nhị vectơ (khái niệm không tồn tại nhập mặt mày phẳng) được khái niệm như sau (xem những hình ảnh bên dưới đây).

Bạn đang xem: Tích Vô Hướng, Tích Có Hướng Của Hai Vectơ - Ứng Dụng

tich vo huong cua nhị vecto chạm ung dung

Trong đó:

Xem thêm: Những điều tạo nên vẻ đẹp của Hà Nội trong mắt du khách nước ngoài

  • công thức một là khái niệm và kí hiệu tích vô vị trí hướng của 2 vectơ,
  • công thức 2 là biểu thức tọa chừng của tích vô phía nhập không khí, 
  • công thức 3 là ĐK vuông góc của nhị vectơ,
  • công thức 4, 5, 6 là những công thức về chừng nhiều năm vectơ,
  • công thức 7 là khoảng cách thân mật 2 điểm A,B,
  • công thức 8 hùn tính cosin góc thân mật nhị vectơ,
  • công thức 9 tính sin góc thân mật nhị vectơ.

TÍCH CÓ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ VÀ TÍNH CHẤT

tich teo huong chạm tinh ranh chat

Xem thêm: Vệ sinh trường học những công việc cần phải thực hiện

CÁC CÔNG THỨC DIỆN TÍCH, THỂ TÍCH CÓ LIÊN QUAN ĐẾN TÍCH VÔ HƯỚNG, TÍCH CÓ HƯỚNG

dien tich the tich bám theo tich teo huong

Nắm được những công thức này sẽ hỗ trợ học viên lớp 12 học tập chất lượng tốt chương cách thức tọa chừng nhập không khí ở công tác Hình học tập 12.

Xem thêm: Biểu thức tọa chừng của tích vô phía nhập mặt mày bằng phẳng Oxy (Toán Hình học tập 10)/ Cách bấm máy casio nhằm tính tích vô phía, tích đem hướng